گزارش عملکرد آموزش مجازی دانشگاه ها تدوین می شود
گزارش عملکرد آموزش مجازی دانشگاه ها تدوین می شود

مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم گفت: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تا آخر هفته برای تکمیل و ارائه گزارش عملکرد آموزش الکترونیکی موسسه و دانشگاه خود فرصت دارند.

سید علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دریافت گزارش عملکرد آموزش الکترونیکی موسسات آموزش عالی گفت: براساس مشورت با معاون آموزشی وزارت علوم، مقرر شد در ترم جاری موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها گزارشی دقیق از عملکرد آموزش الکترونیکی دانشگاه خود ارائه دهند.
وی ادامه داد: بنابراین امکاناتی را بر روی پایگاه کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم فراهم کردیم تا دانشگاه ها گزارش های خود را به صورت آنلاین تکمیل کنند.
مسئول کارگروه آموزش های الکترونیکی وزارت علوم افزود: مقرر شد همه دانشگاه ها، به ایمیلی که کارگروه مشخص کرده است ایمیلی ارسال کنند تا فرایند ورود آنها به سایت فراهم شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر اغلب دانشگاه ها وارد سایت شده و شروع به تکمیل اطلاعات دانشگاه خود کرده اند، دانشگاه ها تا پایان هفته جاری فرصت دارند تا اطلاعات درخواست شده را ثبت کنند و بعد از اینکه اطلاعات ثبت شد، ظرف یک تا دو روز آمار آن تدوین شده و در اختیار وزارت علوم قرار می گیرد.
صفوی افزود: دانشگاه ها باید آمار تعداد دانشجو، اساتید، نحوه پوشش آموزش مجازی، تعداد دروسی که به صورت مجازی ارائه می شود، نقص هایی که برای پوشش دروس وجود دارد، نحوه ارائه دروس عملی و موارد دیگر را در گزارش عملکردی که درخواست شده ارائه دهند.
وی تاکید کرد: با توجه به این موضوع که گزارش عملکرد توسط وزارت علوم درخواست شده است وظیفه دانشگاه ها است که در فرصت اعلام شده نسبت به تکمیل گزارش مذکور اقدام کنند.
به گزارش مهر، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای تکمیل گزارش عملکرد آموزش الکترونیکی دانشگاه خود می توانند به اینجا مراجعه کنند.