«کشاورز کارت» اقدامی برای حمایت از کشاورزان است
«کشاورز کارت» اقدامی برای حمایت از کشاورزان است

معاون وزیر جهاد گفت: با تصمیم ستاد عالی زراعت، مقرر شد تا کشاورزان از کشاورز کارت برای خرید کود استفاده کنند و بنا است تا علاوه بر کود، سایر نهاده‌ها نیز در آینده مشمول این کارت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جواد وفابخش، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به تولید محصولات استراتژیک مصوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: برای این منظور تسهیلاتی برای تأمین بخشی از هزینه‌ها به عنوان سرمایه در گردش از طریق بانک عامل حوزه کشاورزی در نظر گرفته شده تا کشاورزان برای کاشت و هزینه‌های برداشت از آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه «کشاورز کارت» اقدام دیگری برای حمایت از کشاورزان است، افزود: با تصمیم ستاد عالی زراعت، مقرر شد تا کشاورزان از کشاورز کارت برای خرید کود استفاده کنند و بنا است تا علاوه بر کود، سایر نهاده‌ها نیز در آینده مشمول این کارت شود.
وفابخش ادامه داد: امید است این کارت‌ها مکانیسمی برای تأمین بخشی از هزینه‌های تولید در ابتدای فصل کشت باشد و در زمان برداشت این هزینه‌ها از محل فروش محصول مستهلک شود.