پنجمین همایش ایران‌شناسی در دانشگاه بولونیا برگزار می‌شود
پنجمین همایش ایران‌شناسی در دانشگاه بولونیا برگزار می‌شود

پنجمین همایش بین‌المللی ایران‌شناسی ۲۲ و ۲۳ اکتبر (اول و دوم آبان‌) در دانشگاه بولونیا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین همایش بین‌المللی ایران‌شناسی طی روزهای ۲۲ و ۲۳ اکتبر (اول و دوم آبان‌) در دانشگاه بولونیا برگزار می‌شود.
این‌همایش به‌کوشش دانشکده زبان‌ها، فرهنگ‌ها و ادبیات خارجه و دانشکده تاریخ، فرهنگ و تمدن دانشگاه بولونیا و با همکاری مرکز فرهنگی و امور بین‌الملل شهر کتاب و پروژه ایدا (تصویرها و کج‌گونگی‌های دیگری)  و دفترهای میخانه و مجله مطالعات ایرانی در روزهای پنجشنبه ۲۲ اکتبر و جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ برگزار می‌شود.
همایش مذکور با سخنرانی پائولا پوچینی رئیس دانشکده زبان‌ها، فرهنگ‌ها و ادبیات خارجه بولونیا، پائولو کاپوتسو رئیس دانشکده تاریخ، فرهنگ و تمدن و خوش‌آمدگویی کارلو سکونه آغاز خواهد شد.
برنامه سخنرانی‌های روز اول این‌همایش (پنجشنبه، ۲۳ اکتبر ساعت ۹:۱۵) با میزبانی مائوریتسیو سیلویو پیستوزو به این‌ترتیب‌اند:
* علی‌اصغرمحمدخانی (موسسە فرهنگی شهر کتاب، تهران)، با عنوان «روایت روایت‌شناسی در ایران» 
* جانفیلیپّو تِ ّریبیلی (دانشگاه الساپینسا، رم)، با عنوان «تاریخ‌نویسی ساختگی و تعریف هویت. روایت آفرینش دین بدکار از دیدگاه دین‌شناسان زرتشتی دورە عباسی»
* آنتونیو کلمنته پانائینو (دانشگاه بولونیا)، با عنوان «چرخە اسطوره‌ای آرش در ادبیات ایرانی» 
* اِتسیو آلبریله لیان و ایرانیان (انستیتو آسیا، تورینو)، با عنوان «جدال بین دیوان و فرشتگان. ریشه‌های گنوسی‌گری میان بابلیان و ایرانیان»
ادامه سخنرانی‌ها با میزبانی کارلو سکونه هم به این‌ترتیب‌اند:
* میکله برناردینی (دانشگاه اورینتاله، ناپل)، با عنوان «رزم و بزم دو شیوۀ توصیفی جنگ در دورە تیموری»
* مائوریتسیو سیلویو پیستوزو (دانشگاه بولونیا)، با عنوان «جنگ خلیج فارس به شیوە صفوی: منظومه‌های کوتاه شاعر مرموز قدری»
* استفانو پلو (دانشگاه کافوسکاری، ونیز)، با عنوان «طبیعت، تخیل و مدرنیته در «چهار عنصر» میرزا عبدالقادر بیدل (۱۶۴۴ـ ۱۷۲۰)
* ادونه براندالیزه (دانشگاه پادو)، با عنوان «تصاویر حقیقی، تصاویر درست. نگاه و روایت در سینمای ایران (از دیدگاه اروپایی)»
* فرانچسکوعمر زامبونی (دانشگاه نرمال پیزا)، با عنوان «داستان حی بن یقظان در نوسان فلسفه و عرفان»
* فائزه مردانی (دانشگاه بولونیا)، با عنوان «ادبیات فارسی دورۀ اخیر دربارۀ جنگ تحمیلی با تمرکز بر سه رمان منتشرشده در ایتالیا»
* ناهید نوروزی (دانشگاه بولونیا)، با عنوان «ویس و رامین» گرگانی و «بهمن‌نامه» ایران شاه: جنبه‌های بینامتنی»
در ادامه روز اول این‌همایش، باقی سخنرانی‌ها با میزبانی فائزه مردانی به این‌ترتیب اجرا می‌شوند:
* حسن ذوالفقاری (دانشگاه تربیت مدرس، تهران)، با عنوان «روایت‌شناسی قصە «زرد پری و سبز پری»
* آنا وانزان (دانشگاه کافوسکاری، ونیز)، با عنوان «داستان‌نویسی معاصر فارسی: بازخوانی تحلیلی»
* بیانکا ماریا فیلیپّینی (دانشگاه اورینتاله، ناپل)، با عنوان «تهران وحشتناک»: تأملاتی بر تجسم شهر به مثابه استعاره‌ای از بی‌سویگی مدرنیته در ایران»
برنامه سخنرانی‌های روز دوم پنجمین همایش بین‌المللی ایران‌شناسی (جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ۹:۰۰) هم با میزبانی مائوریتسیو سیلویو پیستوزو به این‌ترتیب‌اند:
* آندرا پیراس (دانشگاه بولونیا )، با عنوان «ماه مانی و ماه المقنع: معجزه‌های مذهبی و کاربرد سیاسی آن‌ها»
* متِئو کومپارتی (دانشگاه کسیان، چین)،  با عنوان «گونه‌شناسی پهلوان در هنر روایتی سغدی و در حماسۀ فارسی دربارە رستم و اسفندیار»
سپس ۲ سخنرانی با میزبانی آندرا پیراس ارائه می‌شوند:
* کارلو چرتی (دانشگاه الساپینسا، رم)، با عنوان «شهرستانی‌های ایرانشهر» و ادبیات جغرافیایی دورە ساسانی»
* پائولو اونی بنه (دانشگاه بولونیا)، با عنوان «متن کتیبە داریوش در بیستون: ورای تفسیر تاریخی ـ متن شناختی» 
۳ سخنرانی پایان روز دوم همایش هم با میزبانی ناهید نوروزی به این‌ترتیب‌اند:
* ناتالیا تورنِزِلو (دانشگاه اورینتاله، ناپل)، با عنوان «خاطره‌نویسی در ادبیات فارسی معاصر: پیدایش و تکامل یک ژانر»
* فابیو تیدّیا (مرکز پژوهش حکمت و فلسفه، تهران)، با عنوان «بن‌مایە قلندر در ادبیات عرفانی فارسی» 
* کارلو سکونه (دانشگاه بولونیا)، با عنوان «دیگری در منظومه‌های فارسی، از فردوسی تا سعدی»