پایش ماهواره ای ۱۳ دریاچه و تالاب اصلی کشور
پایش ماهواره ای ۱۳ دریاچه و تالاب اصلی کشور

پایش ماهواره ای ۱۳ دریاچه و تالاب اصلی کشور از کاهش مساحت آبی بیش از ۶ دریاچه در ۴ استان در یکسال اخیر حکایت دارد که بیشترین کاهش سطح، مربوط به تالاب چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری است.

مصطفی منصورپور مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت پایش دریاچه های اصلی کشور بر مبنای داده های ماهواره ای را تشریح کرد و گفت: دریاچه ها و تالاب‌های طبیعی از مهم‌ترین زیست بوم‌ها روی کره زمین هستند که نقش پر اهمیتی در بقای گونه های مختلف گیاهی و جانوری ایفا می کنند. با توجه به این موضوع  اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران به صورت دوره ای و منظم برخی از تالاب ها و دریاچه های مهم کشو را مورد پایش قرار می دهد.
وی افزود: این پایش ماهواره ای که مربوط به مهرماه سال ۱۳۹۹ از ۱۳ دریاچه و تالاب سطح کشور می شود شامل تالاب های آلاگل، آجی گل، آلماگل و گمیشان در استان گلستان، تالاب چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری، دریاچه های پریشان، ارژن، طشک، بختگان و مهارلو در استان فارس، تالاب غوری گل در آذربایجان شرق، دریاچه ارومیه در استان های آذربایجان شرقی و غربی و هامون های سیستان (پوزک، صابری و هیرمند) در استان سیستان و بلوچستان است.
منصورپور گفت: براین اساس پایش ها نشان می دهد که دریاچه ها و تالابهایی همچون تالاب آجی گل و آلماگل در گلستان، چغاخور در چهار محال و بختیاری، طشک و مهارلو در استان فارس و دریاچه ارومیه در مهر۹۹ نسبت به زمان مشابه در مهر ۹۸، کاهش مساحت سطح آب داشته اند. همچنین برخی از تالابها به دلیل توقف بارندگی‌ها از اواخر بهار و تابستان سال جاری به طور کامل خشک شدند.
مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران اضافه کرد: پایش ماهواره ای این تالاب ها در مهر ماه سال جاری نشان می دهد، بیشترین کاهش سطح آب، مربوط به تالاب چغاخور در استان چهار محال و بختیاری است.
وی افزود: همچنین با توجه به پایش ماهواره‌ای سه ماهه اخیر، در مهر ماه تالاب بختگان و دریاچه های پریشان و ارژن در استان فارس، کاملا خشک شده و تالاب های آجی گل و آلماگل در استان گلستان رو به خشکی می روند. برخلاف دریاچه های فوق  سطح آب دریاچه های آلاگل و گمیشان (استان گلستان) و دریاچه غوری گل در استان آذربایجان شرقی در مهر ماه ۹۹، نسبت به مهر سال ۹۸، افزایش یافته است.  
 وضعیت دریاچه پریشان و ارژن  ۱۵ مهر ۱۳۹۹ تصویر ماهواره ای Sentinel-۲،  مساحت به ترتیب حدود: ۰،۰ و ۶.۵ کیلومترمربع

دریاچه های طشک و بختگان ۱۷ مهر ۱۳۹۹، تصویر ماهواره ای Sentinel ۲. مساحت به ترتیب حدود:  ۸.۵ و ۰ کیلومترمربع

تالاب غوری گل ۹ مهر ۱۳۹۹ تصویر ماهواره sentinel ۲. مساحت حدود ۰.۲۱ کیلومترمربع

منصورپور تاکید کرد:  به طور کل پایش ماهواره ای از تالاب ها و دریاچه های کشور حاکی از آن است که برخی تالاب ها و دریاچه در مهر سال ۱۳۹۹ کامل خشک شده است. برمبنای تغییرات سطح آب ۱۲  تالاب و دریاچه، دریاچه پریشان، ارژن، بختگان در استان فارس، خشک شده اند. همچنین دریاچه ها و تالابهایی همچون تالاب آجی گل و آلماگل در گلستان، چغاخور در چهار محال و بختیاری، طشک و مهارلو در استان فارس کاهش سطح آب را نشان داده و درحال خشک شدن هستند.
به گفته وی، برای پایش سطح آب این دریاچه ها (به استثنای دریاچه ارومیه) از تصاویر ماهواره Sentinel-۲‌ در ماه مهر ۹۹ و مهر ۹۸ استفاده شده است. تا حد امکان نیز تصاویر در روزهای مشابه انتخاب شده است؛ با توجه به توان تفکیک مکانی تصاویر سنتیل ۲(۱۰ * ۱۰ متر)، دقت مساحت های محاسبه شده در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ در نظر گرفته می شود. 

وی درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه بر مبنای پایش ماهواره ای نیز گفت: پایش ماهواره ای تصاویر لندست از دریاچه ارومیه در تاریخ ۱۷ مهرماه ۹۹ نشان می دهد که مساحت سطح آب این دریاچه حدود ۳۰۶۰ کیلومترمربع بوده است. مقایسه مساحت سطح آب دریاچه در زمان مشابه در سال ۱۳۹۸ (مساحت سطح آب دریاچه حدود ۳۱۲۰ کیلومترمربع در ۱۴ مهر ۹۸) کاهش سطح آب دریاچه را در حدود ۲ درصد نشان می دهد. 
مساحت سطح آب دریاچه در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۹ حدود ۳۰۶۰ کیلومتر مربع

وی درباره آخرین تغییرات سطح آب این دریاچه از نظر حجم آب و وسعت خاطرنشان کرد: پایش ماهواره ای مساحت سطح آب دریاچه ارومیه (بر مبنای استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست با توان تفکیک مکانی ۳۰ *‌۳۰ متر) از ابتدای سال ۹۹ تا اواسط مهر ۱۳۹۹ نشان می دهد که مساحت دریاچه تغییرات محسوس داشته است. به نحوی که سطح آب دریاچه در اواخر اردیبهشت ماه، بیشترین مقدار خود (حدود ۳۵۰۰ کیلومتر مربع) را از ابتدای سال داشته و با کاهش و توقف بارندگی‌ها در طول تابستان در مهر ماه ۱۳۹۹ این مقدار به حدود ۳۰۶۰ کیلومترمربع رسید.
منصورپور ادامه داد: همچنین با توجه به متوسط مساحت سطح آب دریاچه طی ۶ ماه گذشته (اردیبهشت تا مهر ماه ۱۳۹۹) در مقایسه با زمان مشابه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۳۵۰ کیلومترمربع و ۳۴۹۰ کیلومتر مربع بوده است که اختلافی در حدود ۱۴۰ کیلومترمربع کاهش مساحت سطح آب دیده می شود. 
تغییرات مساحت سطح آب دریاچه ارومیه برحسب کلیومتر مربع از فروردین ماه تا ۱۷ مهر ۱۳۹۹

مدیرکل سنجش از دور سازمان فضایی ایران گفت: با توجه به پردازش داده های ارتفاع سنجی ماهواره ه ای، متوسط تراز آبی دریاچه ارومیه طی ۶ ماه گذشته (اردیبهشت ماه تا مهرماه ۱۳۹۹) حدود ۱۲۷۱.۶۳متر بوده است که نسبت به تراز متوسط مدت مشابه سال ۱۳۹۸ که حدود ۱۲۷۱.۷۰ متر بوده، ۷ سانتیمتر کاهش داشته است.