وجود بیش از هزار هسته مسئله‌محور توسط بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها
وجود بیش از هزار هسته مسئله‌محور توسط بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها

رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: بیش از هزار هسته مسئله‌محور توسط بسیج دانشجویی در سراسر دانشگاه‌های کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد نیک‌روش در دیدار با رئیس سازمان بازرسی کل کشور که در این سازمان صورت گرفت، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که باید زمینه روی کارآمدن دولت جوان حزب اللهی فراهم شود، گفت: تنها ۶ درصد جمعیت دانشجویی از رشته های علوم پایه هستند که متاسفانه کم است؛ در صورتی که رهبر معظم انقلاب تاکیدات زیادی بر رشته‌های علوم پایه داشتند.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به اینکه اگر پایان‌نامه‌ها روی مسائل محوری و مشکلات کشور متمرکز شود، کارهای بزرگی صورت می‌گیرد، اضافه کرد: رویکرد بسیج دانشجویی در چند سال اخیر مسئله‌محوری بوده است.
نیک‌روش با اشاره به اینکه بیش از هزار هسته مسئله‌محور توسط بسیج دانشجویی در سراسر دانشگاه‌های کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: بیش از دو هزار گروه جهادی هم توسط بسیج دانشجویی مشغول فعالیت هستند.
وی با تاکید بر اینکه عرضه خدمت‌رسانی بسیج دانشجویی فراگیر است، یادآور شد: چرخه ماموریت‌های بسیج دانشجویی هم جامع است و مهم‌ترین کارویژه ما تربیت نیروی تراز انقلاب است.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی، گفتمان‌سازی در جامعه را دیگر ماموریت مهم بسیج دانشجویی دانست و عنوان کرد: مطالبه‌گری‌های بهنگام بسیج دانشجویی در زمان‌های مختلف به‌زنگاه‌های خوبی را رقم زده است.
وی با بیان اینکه با محور مسئله‌محوری جشنواره نجم برگزار شد، اضافه کرد: دانشجویان استان البرز یکی از مسائل مهم شهر کرج را دنبال کردند و در موضوع مالکیت بیمارستان امام خمینی(ره) کرج ورود کرده و به جاهای بسیار خوبی رساندند.