نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آغاز شد
نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آغاز شد

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه دقایقی پیش آغاز شد.
تکمیل می شود…