قیمت دلار آمریکا ۲۷ آذر ۱۳۹۹ به ۲۵۸۵۰ تومان رسید
قیمت دلار آمریکا ۲۷ آذر ۱۳۹۹ به ۲۵۸۵۰ تومان رسید

قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز پنجشنبه ۲۷  آذرماه ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی، برای خرید به ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان و برای فروش به ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی، برای خرید به ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان و برای فروش به ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
همچنین قیمت هر یورو (اسکناس) برای خرید ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان و برای فروش ۳۱ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت‌گذاری شد.