دشمن هر حمله‌ای کند طبیعت دشمنی او است
دشمن هر حمله‌ای کند طبیعت دشمنی او است

وزیر اطلاعات در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: دشمن هر حمله‌ای کند طبیعات دشمنی او است. از انتقاد استقبال می کنم اما اغلب انتقادها توهین و تهمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: دشمن هر حمله‌ای کند طبیعات دشمنی او است. از انتقاد استقبال می‌کنم اما اغلب انتقادها توهین و تهمت است.
ادامه دادر…