افزایش ۳۸ درصدی عرضه گوشت قرمز در آبان
افزایش ۳۸ درصدی عرضه گوشت قرمز در آبان

مرکز آمار ایران از افزایش ۳۸ درصدی عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، مقدار عرضه گوشت در آبان ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ برای گوسفند و بره ۳۲ درصد، برای بز و بزغاله ۳۶ درصد، برای گاو و گوساله ۴۴ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۸۳ درصد افزایش، و برای شتر و بچه‌شتر ۳۱ درصد کاهش داشته است.
بر اساس نتایج آمارگیری آبان امسال، گوشت گاو و گوساله با ۲۰.۴ هزار تن، ۵۴.۵ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است.
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آبان ۱۳۹۹ در مجموع ۳۷،۵ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۰.۴ هزار تن، ۵۴.۵ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۳.۳ هزار تن، بز و بزغاله با ۳ هزار تن و سایر انواع دام با ۸۰۱ تن، به‌ترتیب ۳۵.۵ درصد، ۸ درصد و ۲ درصد از کل وزن گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.