اظهارات ظریف در بدو ورود به باکو
اظهارات ظریف در بدو ورود به باکو

در این فیلم اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به باکو را مشاهده می کنید .

دریافت
۲۲ MB