استقبال گرم مردم عراق از رئیس قوه‌قضائیه ایران
استقبال گرم مردم عراق از رئیس قوه‌قضائیه ایران

استقبال گرم مردم عراق از رئیس قوه‌قضائیه ایران در کاظمین و با سر دادن شعارهای خواستار انتقام شهیدان سلیمانی و المهندس شدند.

دریافت
۹ MB