استقبال از سمینار آموزشی آنلاین کوراش با حضور ۱۷۵ مربی
استقبال از سمینار آموزشی آنلاین کوراش با حضور ۱۷۵ مربی

نخستین جلسه دوره آموزشی مربیگری کوراش با حضور نمایندگانی از استانهای مختلف به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار آموزش مربیگری کوراش به صورت آنلاین با حضور ۱۷۵ مربی از سراسر کشور برگزار خواهد شد. جلسه پیش نیاز این سمینار مربیگری برگزار و تاریخچه، مبانی و مقررات کوراش تدریس شد.
در جلسه نخست این وبینار آموزشی کوروش خسرویار، محمدرضا مینوکده و محمدخانی اسفندآبادی، تاریخچه کوراش در جهان، فعالیت این رشته در ایران، قوانین و مقررات داوری شامل ۲۵ اصل و ماده داوری را آموزش دادند.
جلسه دوم این سمینار آموزشی امروز چهارشنبه پنجم آذرماه ۶۰ تکنیک کوراش آموزش داده خواهد شد. بعد از برگزاری این دوره، کلاس آموزش مربیگری از دوم دیماه به مدت سه روز و به صورت آنلاین انجام می‌شود.