آمار اشتغال دانش آموختگان در ۳ مقطع اعلام شد
آمار اشتغال دانش آموختگان در ۳ مقطع اعلام شد

براساس نتایج طرح پایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال ۹۹ آمار اشتغال دانش آموختگان در ۳ مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در دانشگاه های کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح پایش اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از سال ۱۳۹۷ در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم آغاز شد و به منظور سهولت در ارسال و دریافت آمار و اطلاعات دانشگاه‌ها، بستر مناسبی در سامانه مپفا (مدیریت پژوهش و فناوری ایران) ایجاد شد.
تدوین برنامه‌های مورد نیاز هر دانشگاه برای بهبود شرایط اشتغال دانش آموختگان، استفاده مؤثر از شبکه دانش آموختگان جهت بهبود همکاری‌های دانشگاه با جامعه و صنعت و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی و کارورزی برای دانشجویان از اهداف این طرح برشمرد.
در این برنامه دانشگاه‌ها به طور مستقل از طریق برقراری ارتباط با فارغ التحصیل به پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه خود می‌پردازند که این امر موجب ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه دانش آموختگان خواهد بود.
با بررسی میزان اشتغال رشته‌های مختلف دانشگاهی، توسط هر دانشگاه می‌توان اهمیت و توجه هر چه بیشتر دانشگاه‌ها را به مسئله اشتغال، سیاست‌های مناسب مرتبط با پذیرش دانشجو، توسعه رشته‌های جدید و همچنین بهبود فعالیت‌های ارتباط با صنعت و مهارت افزایی را رقم زد.
براساس جدیدترین اطلاعات دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، نتایج طرح پایش اشتغال فارغ التحصیلان در سال ۹۹ منتشر شد.
جداول زیر دانشگاه‌هایی که بیشترین درصد اشتغال را به تفکیک مقاطع تحصیلی در طرح پایش ۹۹ داشته‌اند، نشان می‌دهد. بیشترین میزان اشتغال در مقطع کارشناسی مربوط به دانشگاه‌های صنعتی قم، صنعتی شریف و کردستان و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های گلستان و علم و صنعت و در مقطع دکتری دانشگاه‌های الزهرا، قم و صنعتی سهند است.

نام دانشگاه
درصد اشتغال دانش آموختگان در مقطع کارشناسی

۱- دانشگاه صنعتی قم
۸۲.۴۱ درصد

۲- دانشگاه صنعتی شیراز
۸۱.۸۱ درصد

۳- دانشگاه کردستان
۷۶.۴۸ درصد

۴- دانشگاه علم و صنعت
۷۳.۱۹ درصد

۵- دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۱.۷۸ درصد

۶- دانشگاه دامغان
۶۶.۷۸ درصد

۷- دانشگاه گلستان
۶۶.۴۵ درصد

۸- دانشگاه یزد
۶۶.۴۱ درصد

۹- دانشگاه تبریز
۶۳.۶۴ درصد

۱۰- دانشگاه تفرش
۶۲.۹۱ درصد

۱۱- دانشگاه صنعتی بیرجند
۶۱.۴۰ درصد

۱۲- دانشگاه هرمزگان
۵۳.۰۹ درصد

۱۳- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۵۱.۳۷ درصد

۱۴- دانشگاه خوارزمی
۵۱.۰۷ درصد

۱۵- دانشگاه الزهرا
۴۷.۵۱ درصد

براساس جدول بالا، بیشترین درصد اشتغال در مقطع کارشناسی در سال ۹۹ مربوط به ۳ دانشگاه صنعتی قم، صنعتی شیراز و کردستان بوده است و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، خوارزمی و الزهرا کمترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.

نام دانشگاه
درصد اشتغال دانش آموختگان در مقطع کارشناسی ارشد

۱- دانشگاه گلستان
۸۵.۷۱ درصد

۲- دانشگاه علم و صنعت
۷۸.۰۱ درصد

۳- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۷۷.۱۴ درصد

۴- دانشگاه امام رضا
۷۶.۲۶ درصد

۵- دانشگاه صنعتی بیرجند
۷۵.۰۰ درصد

۶- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۷۴.۸۵ درصد

۷- دانشگاه تربیت مدرس
۷۳.۵۳ درصد

۸- دانشگاه لرستان
۶۷.۹۱ درصد

۹- دانشگاه قم
۶۷.۳۷ درصد

۱۰- دانشگاه دامغان
۶۴.۱۳ درصد

۱۱- دانشگاه صنعتی شیراز
۶۳.۳۶ درصد

۱۲- دانشگاه بجنورد
۶۱.۰۸ درصد

۱۳- دانشگاه الزهرا
۵۸.۹۴ درصد

۱۴- دانشگاه هرمزگان
۵۹.۵۰ درصد

۱۵- دانشگاه یاسوج
۵۷.۲۹ درصد

بر اساس آمار اشتغال دانش آموختگان دانشگاه‌ها در مقطع ارشد اما، سه دانشگاه گلستان، علم و صنعت و علوم کشاورزی و منابع طبیعی در جایگاه خوبی قرار گرفته‌اند و دانشگاه‌های الزهرا، هرمزگان و یاسوج با میانگین ۵۰ درصد در رتبه‌های پایینی جدول قرار دارند.

نام دانشگاه
درصد اشتغال دانش آموختگان مقطع دکتری

۱- دانشگاه الزهرا
۹۸.۴۶ درصد

۲- دانشگاه قم
۹۷.۲۳ درصد

۳- دانشگاه صنعتی سهند
۹۶.۲۹ درصد

۴- دانشگاه علامه طباطبایی
۹۲.۸۵ درصد

۵- دانشگاه یزد
۹۲.۱۰ درصد

۶- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
۹۰.۹۱ درصد

۷- دانشگاه علم و صنعت
۸۷.۸۶ درصد

۸- دانشگاه زابل
۸۶.۶۶ درصد

۹- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۸۱.۸۳ درصد

۱۰- دانشگاه شهید باهنر کرمان
۸۰.۴۱ درصد

۱۱- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۸۰.۰۰ درصد

۱۲- دانشگاه مازندران
۷۸.۵۷ درصد

۱۳- دانشگاه یاسوج
۷۸.۲۵ درصد

۱۴- دانشگاه ولیعصر رفسنجان
۷۷.۷۷ درصد

۱۵- دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۴.۴۱ درصد

براساس جدیدترین داده‌ها، در حالی درصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه الزهرا در مقاطع کارشناسی و ارشد حدود ۵۰ درصد بود که در مقطع دکتری این عدد به ۹۸ درصد افزایش یافته است. در رتبه‌های دوم و سوم نیز دانشگاه قم و صنعتی سهند حضور دارند.